Bilimsel Program: 1. Gün: 26 Mayıs 2018

08:30-08:45

Kayıt

08:45-09:00

Açılış Konuşmaları
Kongre Başkanlarının Konuşmaları
İnci Nur Saltık Temizel, Ayşe Karaduman

 

 

09:00-09:40

I. Oturum
Oturum Başkanları: İnci Nur Saltık Temizel, Ayşe Karaduman
Nörolojik Hastalıklarda Spontan Yutma- Poligrafik Kayıtlama, Cumhur Ertekin

09:40-10:10

II. Oturum
Oturum Başkanı: M. Akif Topçuoğlu
Nörojenik Yutma Bozukluğu - Önemli Sorular ve Sorunlar, Murat Arsava

 

 

10:10-10:50

III. Oturum: Yenidoğan Döneminde Beslenme ve Yutma Fonksiyonu
Oturum Başkanları: Murat Yurdakök, Ebru Ergenekon

10:10-10:30

 Yenidoğan Döneminde Yutma Fonksiyonunun Gelişimi, Suna Oğuz

10:30-10:50

 Yenidoğan Döneminde Teknoloji Kullanımı, Aylin Tarcan

 

 

10:50-11:10

 Ara

 

 

11:10-12:30

IV. Oturum : Yutma Fonksiyonunun Gelişimi ve İlişkili Fonksiyonlar
Oturum Başkanları: Hasan Özen, Uğur Özçelik

11:10-11:30

 Büyüme ve Gelişim İle Yutma Fonksiyonu Arasındaki İlişki, Akmer Mutlu

11:30-11:50

 Ağız, Çene ve Diş Yapısındaki Gelişimin Yutma Fonksiyonu İle İlişkisi, Meryem Tekçiçek

11:50-12:10

 Respirasyon, Fonasyon ve Yutma Fonksiyonu Arasındaki İlişki, Fatma Esen Aydınlı

12:10-12:30

 Duyusal ve Kognitif Gelişim İle Yutma Fonksiyonu Arasındaki İlişki, Birgül Balcı

 

 

12:30-13:30

 Öğle Yemeği

 

 

 13:30-14:30

V. Oturum: Nörolojik Hastalıklarda Yutma Bozukluklarına Tanısal Yaklaşım
Oturum Başkanları: Kayhan Öztürk, Maviş Emel Kulak Kayıkcı

13:30-13:50

Yutma Bozukluğu olan Çocuklarda Nöromotor Değerlendirme, Mintaze Kerem Günel

13:50-14:10

 Yutma Bozukluklarında KBB Muayenesi, Mustafa Şahin

14:10-14:30

 Yutma Bozukluklarında Klinik Yutma Değerlendirmesi, Nezehat Özgül Ünlüer

 

 

14:30-15:00

Ara

 

 

15:00-16:00

VI. Oturum
Oturum Başkanları: Mithat Haliloğlu, Meral Topçu

15:00-15:20

 Kas Atrofisi ve Yutma, İpek Alemdaroğlu Gürbüz

15:20-15:40

 Yutma Fonksiyonunun Değerlendirmesinde Temel Solunum Parametrelerinin Önemi ve Yorumlanması, Naciye Vardar Yağlı

15:40-16:00

 Yutma Etkinliği ve Güvenliği Nedir, Nasıl Değerlendirilir (DIGEST), Hasan Erkan Kılınç

 

 

 16:00-17:00

VII. Oturum
Oturum Başkanları: Hülya Demir, Muhammed Kılınç
Sözel Sunumlar

16.00-16.05  S001-Faringokutanöz Fistül Onarımı Yapılan Hastalarda Görülen Yutma Bozuklukları ve Deneyimlerimiz
Swallow Disorders and Our Experiences in Patients Who Underwent Pharyngocutaneous Fistula Repair
Y. Atar, T.L. Kumral, S. Atar, Y. Uyar, O. Üstün, H. Sarı, B. Tutar, Z. Saltürk, G. Berkiten

16.05-16.10  S002-Tanısı ve Tedavisi Kolay Bir Hastalık: Akalazya Deneyimlerimiz
A Disease That Diagnosis and Treatment is Easy:Our Achalasia Experiments
T. Kalaycı, M.Ç. Kotan

16.10-16.15

 S003-Popülasyonumuza ait Örneklerde, Üst Özefageal Sfinkterin Yutkunma Açısından Anatomik Olarak Değerlendirilmesi
Anatomical Assessment of Upper Esophageal Sphincter in Terms of Swallowing, in the Samples Belonging to Our Population
S. Develi

16.15-16.20  S004-Beslenme ve/veya Yutma Problemi olan Serebral Palsili Çocukların Demografik ve Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
Demographic and Clinical Characteristics of Children with Cerebral Palsy Who Have Feeding and/or Swallowing Disorders
Ö. İnal, S. Serel Arslan, N. Demir, A.A. Karaduman

16.20-16.25

 S005-Üst Özofagus Striktürlerinin Yönetimi
Management Of Upper Esophageal Strictures
Ö. Erdur, O. Gül, K. Öztürk

16.25-16.30  S006-Nadir Görülen Disfaji Nedeni: Vasküler Malformasyonlar
Rare Cause Of Dysphagia: Vascular Malformation
Ö. Erdur, O. Gül, T. Sekmenli, D. Özer, K. Öztürk

16.30-16.35  S007-Kronik Hastalığı Olan Geriatrik Bireylerde Yutma Fonksiyonu ile Beslenme Durumu Arasındaki İlişki:Pilot Çalışma
Relationship Between Dysphagia Risk and Nutrition Status in Geriatric Individuals with Chronic Illness: A Pilot Study
N.Ö. Ünlüer, O. Altuntaş

16.35-16.40  S008-Alzheimerlı Bireylerde Hastalığın Evresine Göre Yutma Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Swallowing Functions In Alzheimer's Individuals According To The Disease Stage
M.M. Parlak, M.A. Babademez, S. Alicura Tokgöz, Ö. Bizpınar, P. İnceoğlu, G Saylam

16.40-16.45  S009-Perkütan Endoskopik Gastrostomi Yapılan Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Our Patients with Percutaneous Endoscopic Gastrostomy
G. Kutluk, E. Özpınar

16.45-16.50  S010-Göğüs Hastalıklarında Disfaji Şüphesi
Dysphagia Suspect On Pulmonary Diseases
D. Doğan, Y. Arslan

16.50-16.55  S011-Beyin Sapı Enfaktı ve Yutma Bozukluğu Olan İnme Olgularının Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Stroke Events with Brainstem Infact and Swallowing Disorders
B.E. Demiryürek

16.55-17.00

 S012-Fonasyon Süresi İle Su Yutma Performansı Arasında İlişki Var Mı?
Have An Relationship Between The Maximum Phonation Time And Water Swallow Performance?
Ç. Sayaca, N. Demir, H. E. Kılınç, Ayşe Karaduman

 

 

 

 Bilimsel Program: 2. Gün: 27 Mayıs 2018

 

 

08:00-09:00

VIII. Oturum: Vaka Sunumları
Oturum Başkanı: Numan Demir

 

 Ömer Faruk Yaşaroğlu

 

 Nezahat Özgül Ünlüer

 

 Aydan Baştuğ Dumbak

 

 Mustafa Şahin

 

 Arzucan Toksal

 

 Çetin Sayaca

 

 Ebru Şansal

 

 

09:00-10:00

IX. Oturum
ICF Bakışıyla Yutma Bozukluğuna Yaklaşım, Ayşe Karaduman, Zekiye Nisa Özberk

 

 

10:00-10:40

X. Oturum: Yutma Bozukluklarına Vaka Temelli Holistik Yaklaşım-I
Oturum Başkanları: Ayşe Karaduman, Esra Özcebe

10:00-10:20

 Havayolu Aspirasyonu Olan Hastalarda Klinik Karar Verme Temelli Yaklaşım, Seyhun Topbaş

10:20-10:40

 Yenidoğanda Emme-Yutma Problemlerinde Klinik Karar Verme Temelli Yaklaşım, Numan Demir

 

 

10:40-11:00

 Ara

 

 

11:00-12:00

XI. Oturum: Yutma Bozukluklarına Vaka Temelli Holistik Yaklaşım-II
Oturum Başkanları: Öznur Tunca Yılmaz, Müzeyyen Çiyiltepe

11:00-11:20

 Çiğneme Bozukluklarına Klinik Karar Verme Temelli Yaklaşım, Selen Serel Arslan

11:20-11:40

 Salya Problemlerine Klinik Karar Verme Temelli Yaklaşım, Özgü İnal

11:40-12:00

 Yutma Bozukluklarında Beslenme Açısından Klinik Karar Verme Temelli Yaklaşım, Fatma Ilgaz

 

 

12:00-13:00

 Öğle Yemeği

 

 

13:00-14:00

XII. Oturum: Özofagal Motilite Problemleri
Oturum Başkanları: Aydın Yağmurlu, Tutku Soyer,

13:00-13:30

 Özofagal Motilite Problemlerine Tanısal Yaklaşım, Nathelie Rommel

13:30-14:00

 Özofagal Motilite Problemlerinin Yutma Fonksiyonu ile İlişkisi, Gülnur Göllü Bahadır

 

 

14:00-16:30

Çalıştay I: Yutma Bozukluklarının Değerlendirmesi ve Yorumlanmasında Yol Haritası
Ayşe Karaduman, Ebru Yalçın, İnci Nur Saltık Temizel, Meral Topçu, Metin Aydoğdu, Seyhun Topbaş, Berna Oğuz, Müzeyyen Çiğiltepe, Nilda Süslü, Ozan Özgürsoy, Mustafa Şahin, Meryem Tekçiçek, Selen Serel Arslan, Fatma Ilgaz, Zehra Yılmaz Eksen

 

 

14:00-16:30

Çalıştay II: Drooling Değerlendirmesi ve Yorumlanmasında Yol Haritası
Ayşe Serdaroğlu, Güleser Saylam, Haluk Topaloğlu, Hülya Gökmen, Hülya Kayıhan, Kayhan Öztürk, Devrim Akıncı, Bahadır Konuşkan, Numan Demir, Seval Ölmez, Fatma Esen Aydınlı, Rıza Önder Günaydın, Hasan Erkan Kılınç, Gayem Köprücü Süzer

 

 

15:00-15:30

 Ara

 

 

16.30-17.00

XII. Oturum: Çalıştay Sunumları

16:30-16:45

 Çalıştay I Sunum

16:45-17:00

 Çalıştay II Sunum

 

17:00-17:10

 Kapanış

© 2017 Diamed Congress Organization. All Rights Reserved. Designed By Diamed

Please publish modules in offcanvas position.