25.05.2017, Cuma : Bilimsel Program 1. Gün
  09:00 AÇILIŞ
     

Sempozyum Başkanları

TCCD Başkanı, Dr. Orkan ERGÜN

TÇGHBD Başkanı, Dr. Aydan KANSU

  09:15-09:45 Normal özofagus motilitesi
Oturum Başkanı: Dr. Aydan KANSU
      Dr. Ülkü DAĞLI
  09:45-10:15 Çocuklarda özofagus motilite bozuklarında tanım, epidemiyoloji, sınıflama
Oturum Başkanı: Orkan ERGÜN
      Dr. Fulya GÜLERMAN
  10:15-10:30 Kahve arası
  10:30-11:10 Motilite bozukluklarında belirti ve bulgular
Oturum Başkanları: Dr. Hasan ÖZEN, Dr. Funda ÖZGENÇ
      Gastrointestinal belirti ve bulgular, Dr. Funda ÖZGENÇ
      Solunumsal belirti ve bulgular, Dr. Uğur ÖZÇELİK
  11:10-11:30 Çocuklarda sistemik hastalıklar ve özofagus motilite bozuklukları
Oturum BaşkanıDr. Funda ÖZGENÇ
      Dr. Hasan ÖZEN
  11:30-12:30 Çocuklarda eozonofilik özofajit
Oturum Başkanları: Dr. Aysel YÜCE
      Gastoroenteroloji yaklaşımı, Dr. Buket DALGIÇ
      Allerji yaklaşımı, Dr. Özge UYSAL SOYER
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  13:30-14:10

Motilite bozukluklarında tanısal yöntemler I
Oturum Başkanları: Dr. Özlem BOYBEYİ TÜRER, Dr. Müjdem Nur AZILI

      Radyolojik değerlendirme, Dr. Berna OĞUZ
      Yutma değerlendirilmesi, Dr. Numan DEMİR
  14:10-15:00 Motilite Bozukluklarında tanısal yöntemler II
Oturum Başkanları: Dr. Buket DALGIÇ, Dr. Hülya DEMİR
      Endoskopik inceleme, Dr. Deniz ERTEM
      İmpedans pH- metre, Dr. Nuray USLU KIZILKAN
  15:00-15:20 Kahve arası
  15:20-15:40 Motilite bozukluklarında semptom skorları ve ölçekler
Oturum BaşkanıDr. Ayşe KARADUMAN
      Dr. Selen Serel ARSLAN
  15:40-16:10 Reflüye bağlı özofagus motililite değişiklikleri ve antireflü cerrahinin motiliteye etkisi
Oturum Başkanları: Dr. İnci Nur SALTIK TEMİZEL, Dr. Gürsu KIYAN  
      Dr. Coşkun ÖZCAN
  16:10-17:00 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Ödül EĞRİTAŞ GÜRKAN, Dr. Kıvılcım KARADENİZ CERİT
  16:10-16:15 S001 Çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi tüpü yerleştirilmesi: Preoperatif pH-metri gerekli mi?
Cİ Öztorun, MN Azılı, G HIZAL, E Şenel
  16:15-16:20 S002 Korozif madde içimi sonrası özofagus darlığı nedeni ile dilatasyon uygulanan hastalarda 24 saat pH metre değerlendirmesi
D Güney, HT Tiryaki
  16:20-16:25 S003 Solunum yolu ve gastrointestinal sistem semptomları olan çocuklarda laringofaringeal reflü değerlendirilmesi
D Güney, Cİ Öztorun, HT Tiryaki
  16:25-16:30 S004 Çocuklarda non-koroziv özofagus darlıkları
E Sağ, A Bahadır, GP Reis, HS Yalçın Cömert, H Saruhan, E Erduran, M Çakır
  16:30-16:35 S005 Primer onarım yapılmış özofagus atrezi tanısı ile izlenen semptomatik çocuk hastaların kombine çok kanallı intraluminal impedans ve pH (MII-pH) monitörizasyonu ile değerlendirilmesi
E Gümüş, AN Karhan, N Demir, T Soyer, H Özen, FC Tanyel
  16:35-16:40 S006 Adölesan Hastada Düşük Doz Aripiprazol ile İyi Tedavi Edilmiş Fagofobi (Yutma Korkusu): Olgu Sunumu
R Çolak Sivri, H Hızarcıoğlu Gülşen, A Yılmaz
  16:40-16:45 S007 Özofagus atrezili olguda nadir bir yutma güçlüğü nedeni: Eozonofilik Özofajit
Ö Boybeyi Türer, T Soyer, Ö Soyer, H Özen, FC Tanyel
  16:45-16:50 S008 Çocukluk Çağı İntestinal Psödo-Obstrüksiyonda Tanı ve Tedavi Güçlükleri
Ö Boybeyi Türer, T Soyer, H Özen, S Ekinci, İ Karnak, AÖ Çiftçi, FC Tanyel
  16:50-16:55 S009 Çocuklarda reflü özofajitin tedavisinde kısa süreli lansoprazol kullanımının etkinliğinin araştırılması
A Baştürk
  16:55-17:00   Tartışma
 
26.05.2018, Cumartesi: Bilimsel Program 2. Gün
  09:00-09:30 Principles of High Resulotion Esophageal Manometry, indications and pateint selection
Oturum Başkanları : Dr. Numan DEMİR, Dr. Tutku SOYER
      Dr. Nathalie ROMMEL
  09: 30-10:00 Applicaiton of HRM in clinical practice
Oturum Başkanları : Dr. Aydan KANSU, Dr. Çiğdem ULUKAYA DURAKBAŞA
      Dr. Thomas CIECIEREGA
  10:00-10:20 Kahve arası
  10:20-11:20

Interpretation of HRM results using criteria; Chicago Classification and case presentations
Oturum Başkanları : Dr. Aydan KANSU, Dr. Çiğdem ULUKAYA DURAKBAŞA

      Dr. Thomas CIECIEREGA
Dr. Nathalie ROMMEL
  11:20-12:00

Üst özofagus motilite bozukluklarında tanı ve tedavi yaklaşımı
Oturum Başkanları : Dr. Aydın YAĞMURLU, Dr. Tutku SOYER

      Dr. Gülnur GÖLLÜ BAHADIR
Dr. Önder GÜNAYDIN
  11:50-12:30 Özofagus motilite bozukluklarında medikal tedavi ve beslenme
Oturum Başkanları : Dr. Hasan ÖZEN, Dr. Fulya GÜLERMAN
      Medikal tedavi, Dr. Bülent SİVRİ
Beslenme önerileri, Dr. Fatma ILGAZ
  12:30-13:30 Öğlen yemeği
  13.30-14:10 Use of esophageal dilatations in esophageal motility problems
Oturum Başkanları: Dr. Çiğdem Ulukaya DURAKBAŞA, Dr. Tutku SOYER
      Bouigie dilation, Dr. Tamara CALDARO
Baloon dilation, Dr. Çiğdem ULUKAYA DURAKBAŞA
  14:10-15:00 Motilite bozukluklarında beslenme amaçlı cerrahi girişimler
Oturum Başkanları : Dr. Buket DALGIÇ, Dr. Murat ÇAKMAK
      Perkutan endoskopik gastrostomi, Dr. Ödül Eğritaş GÜRKAN
Laparoskopik gastrostomi, ne zaman antireflü cerrahi, Dr. Aydın YAĞMURLU
  15:00-15:30 Koroziv özofagus hasarı ve motilite bozukluğu
Oturum Başkanları : Dr. Feridun Cahit TANYEL, Dr. Halil İbrahim TANRIVERDİ
      Tıbbi tedavi, Dr. Engin TUTAR
Cerrahi tedavi, Dr. Kadir GENÇ
  15:30-15:40 Kahve arası
  15:40-16:40

Surgical treatment of achalasia in children
Oturum Başkanları : Dr. Coşkun ÖZCAN, Dr. Rahşan ÖZCAN

      Dilatation versus Esophagomyotomy, Dr. Tamara CALDARO
GER prevention after esophagomytomy, Dr. Gürsu KIYAN
  16:40-17:20

Özofagus atrezisinde motilite bozuklukları ve tedavi yaklaşımları
Oturum Başkanları : Dr. Hüseyin İLHAN, Dr. Ayşe KARAMAN

     

Dr. Tutku SOYER
Dr. Numan DEMİR
Dr. N.Celalettin BOROTAV

  17: 00 Değerlendirme ve kapanış

© 2017 Diamed Congress Organization. All Rights Reserved. Designed By Diamed

Please publish modules in offcanvas position.