KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

* Her bir bildiri için sunum süresi 5 dk.'dır.

S001 Can İhsan Öztorun Çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi tüpü yerleştirilmesi: Preoperatif pH-metri gerekli mi?
Percutan Endoscopic gastrostomy tube placement in children: Is preoperative pH-metry necessary?

S002 Doğuş Güney Korozif madde içimi sonrası özofagus darlığı nedeni ile dilatasyon uygulanan hastalarda 24 saat pH metre değerlendirmesi
24 hours ph monitoring in children with persistent stricture due to caustic esophageal burns

S003 Doğuş Güney Solunum yolu ve gastrointestinal sistem semptomları olan çocuklarda laringofaringeal reflü değerlendirilmesi
Evaluation of laryngopharyngeal reflux in children with respiratory and gastrointestinal system symptoms

S004 Elif Sağ Çocuklarda non-koroziv özofagus darlıkları
Non-corrosive esophageal stricture in children

S005 Ersin Gümüş Primer onarım yapılmış özofagus atrezi tanısı ile izlenen semptomatik çocuk hastaların kombine çok kanallı intraluminal impedans ve pH (MII-pH) monitörizasyonu ile değerlendirilmesi
Combined multichannel intraluminal impedance and pH (MII-pH) monitoring in the evaluation of symptomatic pediatric patients with repaired esophageal atresia

S006 Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen Adölesan Hastada Düşük Doz Aripiprazol ile İyi Tedavi Edilmiş Fagofobi (Yutma Korkusu): Olgu Sunumu
Phagophobia Successfully Treated with Low-Dose Aripiprazole in an Adolescent: A Case Report

S007 Özlem Boybeyi Özofagus atrezili olguda nadir bir yutma güçlüğü nedeni: Eozonofilik Özofajit
A rare cause of dysphagia in a case with esophageal atresia: eosinophilic esophagitis

S008 Özlem Boybeyi Çocukluk Çağı İntestinal Psödo-Obstrüksiyonda Tanı ve Tedavi Güçlükleri
Challenges in Diagnosis and Treatment of Pediatric Intestinal Pseudo-Obstruction

S009 Ahmet Baştürk Çocuklarda reflü özofajitin tedavisinde kısa süreli lansoprazol kullanımının etkinliğinin araştırılması
Investigating the efficacy of short-term lansoprazole use in the treatment of reflux esophagitis in children

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Özetler yukarıda belirtilen bildiri linkinden on-line olarak gönderilecektir. 
 2. Bildiri özeti gönderme için son gün 2 Nisan 2018 5 Mayıs 2018’dir.
 3. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.
 4. Etkinliklerde bildiri (poster ve/veya sözel) sunacak kişi en fazla 2 bildiri ile katılabilir.
 5. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 300’yi kesinlikle aşmamalıdır.
 6. Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.
 7. Poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Bildiri değerlendirme komitesi, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster sunumu olarak değiştirme yetkisine sahiptir.
 8. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içerecektir.
  a. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.
  b. İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.


Kabul Edilen Özetler

Kabul edilen bildirilerin davet yazıları ve sunum şekilleri, 15 Nisan 2018 10 Mayıs 2018 tarihine kadar sunumu yapacak olan yazarlara e-posta yolu ile bildirilecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak olan yazar sorumludur.

VI. Yutma Kongresinde sunulmak üzere kabul edilen ve sunumu gerçekleştirilen bildiriler, TFD yayını - Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Excerpta Medica (EMBASE), AMED Physiotherapy Index, SPORTDiscus ve Türk Tıp Dizini'nde yer alan- Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi’nde basılacaktır. Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur. Sözel veya poster sunumu yapılmayan özetler dergide yayınlanmayacaktır.


Poster Sunumları

En: 70 cm ve Boy: 90 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.

© 2017 Diamed Congress Organization. All Rights Reserved. Designed By Diamed

Please publish modules in offcanvas position.